Muốn kinh doanh khu vui chơi trong nhà, phải làm gì?

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện nay, mình có dự định đang mở một khu vui chơi cho trẻ trong nhà (dưới hình thức công ty). Xin hỏi: Mình phải làm những thủ tục gì để có thể được kinh doanh hoạt động trên?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì thành lập khu vui chơi, giải trí cho trẻ em không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, sau khi xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn chỉ cần xin Giấy phép xây dựng để thực hiện khu vui chơi. Vì bạn không nói rõ tổng mức đầu tư đối với việc mở khu vui chơi giải trí trong nhà nên bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Bước 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để đăng ký thành lập công ty, bên bạn phải lựa chọn 01 loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

Thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn tham khảo thêm quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), danh sách nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao Giấy tờ chứng minh cá nhân choặc tổ chức của thành viên hoặc cổ đông.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Nơi thực hiện: Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn cần làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tùy theo quy mô và mức đầu tư

Các yếu tố có ảnh hưởng đến việc tiến hành các thủ tục và điều kiện để triển khai một sự án đầu tư bao gồm: Hình thức đầu tư, quy mô của dự án, địa điểm đầu tư, …Do bạn cung cấp quá chung chung, không rõ là là các bên dự định theo hình thức gì, quy mô dự án ra sao, địa điểm đầu tư cụ thể. Do vậy chúng tôi xin tư vấn về các thủ tục mà chủ đầu tư dự án có thể phải thực hiện để triển khai dự án đầu tư gồm:

– Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận về chủ trương đầu tư;

– Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;

– Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với dự án phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

– Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án (đối với dự án đầu tư trong nước. Trừ dự án nhóm A và dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước);

– Giao đất hoặc thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;

– Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy;

– Cấp giấy phép xây dựng (nếu có yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

Viết bình luận