Dự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Khu vui chơi tổng hợp trẻ em tại simmaxx với diện tích hơn 200m2 bao gồm game thùng khu vui chơi vận động khu lái xe ... sẽ làm hài lòng mọi bé khi đến chơi tại đây dự án được thực hiện trong 20 ngày với chi phí lắp đăt đặt khu vui chơi trẻ em này rơi vào khoảng hơn 100 triệu

TRUNG TÂM THƯƠNG MAI SIMMAXX 

 

Hình ảnh thi công khu vui chơi trong nhà trẻ em tại simmaxxDự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em tại trung tâm mua sắm simmaxx

Viết bình luận