Đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí - Thủ tục đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì kinh doanh khu vui chơi giải trí không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chính vì vậy sau khi đăng ký kinh doanh, bạn chỉ cần xin giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng kinh doanh khu vui chơi giải trí.

Căn cứ vào quy mô và nguồn vốn kinh doanh, bạn có thể chọn mô hình kinh doanh hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Các loại hình công ty bạn có thể lựa chọn như công ty TNHH  một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp tư

Thủ tục thành lập công ty

Đối với thành lập công ty, đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty.

+ Điều lệ công ty và nguồn vốn thành lập.

+ Danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) hay danh sách các nhà đầu tư nước ngoài.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của thành viên hoặc cổ đông của công ty.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014 – nếu cần

Nơi đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí đó là Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.Thời gian giải quyết yêu cầu trong vòng 03 ngày làm việc.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Nếu đăng ký hộ kinh doanh cá thể, thì hồ sơ cần khai báo các thông tin sau:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh, số điện thoại liên lạc, số fax, thư điện tử (nếu có).

+ Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh khu vui chơi giải trí

+ Số vốn kinh doanh.

+ Số lao động sử dụng

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp thẻ căn cước công dân hoặc chứng mình nhân dân, hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí.

+ Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng mình nhân dân, hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân hoặc nhóm cá nhân đồng đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí.

Nơi đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí đó là tại Ủy ban nhân dân huyện/quận, Thời gian giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng khu vui chơi

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí, bạn cần làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tùy theo quy mô và mức đầu tư. Các thủ tục mà chủ đầu tư phải thực hiện khi xin giấy phép xây dựng bao gồm:

+ Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá về tác động môi trường, ảnh hưởng đến xã hội.

+ Đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án.

+ Thẩm định, phê duyệt quy hoạt chi tiết xây dựng.

+ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

+ Giao đất hoặc thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Thẩm duyệt quy trình phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn cháy nổ theo đúng quy định;

+ Cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là quy trình thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh khu vui chơi giải trí.

Viết bình luận